LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

blue person.png

liên lạc

email.png

E-MAIL

phone.png

ĐIỆN THOẠI

0161 202 8989

location.png
socails.png

VỊ TRÍ

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

49 Parkstead Drive, Harpurhey,

Manchester , M9 5QN

@MCPAcademy

youtube.png

YOUTUBE

Greater Manchester Academies Trust

Chủ tịch Thống đốc của chúng tôi là Henry Ngawoofah và có thể được liên hệ thông qua học viện. SENco của chúng tôi là Lelia Noble và có thể được liên hệ thông qua học viện.